tạp dề công nhân nhà máy

tap-de-che-bien-hai-san

Tạp dề cho công nhân chế biến hải sản

Nhiều năm đổ lại đây, ngành chế biến hải sản , thủy sản , nông sản hay công nghệ thực phẩm nói chung phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Nhu cầu thực phẩm sạch của chúng ta ngày một tăng cao, nhiều công ty thử phẩm sạch được mở ra . Là một xưởng