đồng phục chế biến thực phẩm

đồng-phục-công-nhân-chế-biến

Tạp dề y tế dùng cho các ngành chế biến thực phẩm

Đối với những ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm , sản xuất và chế biến sinh học hay những liên qua đến được phẫm – mỹ phẩm thì những chiếc tạp dề y tế và mũ y tế dạng lưới là những trang bị bảo hộ cần thiết để đảm bảo quá

tap-de-che-bien-hai-san

Tạp dề cho công nhân chế biến hải sản

Nhiều năm đổ lại đây, ngành chế biến hải sản , thủy sản , nông sản hay công nghệ thực phẩm nói chung phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Nhu cầu thực phẩm sạch của chúng ta ngày một tăng cao, nhiều công ty thử phẩm sạch được mở ra . Là một xưởng